יום ד', י’ בתשרי תשע”ט

קידום ושיפור שטף קריאה תוכנה חינם לעבודה על שטף קריאה- spreeder מדריך למורה.docx