יום ד', ד’ בטבת תשע”ט

קידום ושיפור שטף קריאה תוכנה חינם לעבודה על שטף קריאה- spreeder מדריך למורה.docx