יום ד', ד’ בטבת תשע”ט

טפסים כלליים דוח נוכחות תשעז.xls דיווח שעות נוספות למחצית ראשונה-שניה.docx טופס הצהרה.docx ארגון מערכת עבודה שבועית.docx מערכת מטופלים של מטפל פרא רפואי.doc נסיעות מתיא .docx טפסים מקצועיים * בקשה לרישיון קבוע לעודה ממקצועות הבריאות.doc * דוח לקהילה.doc * טופס הסכמת הורים לטיפול באמנויות כללי - תשעה.pdf * טופס הסכמת הורים לטיפול באמנויות בבתי חולים - תשעה.pdf * טופס הסכמת הורים למתן טיפול פרא רפואי בשעה דיפרנציאלית.docx * טופס ויתור סודיות.pdf * טופס הפנייה לקורס התאמה להוראה.doc תלקיט עזרים למטפל באמצעות אמנויות דוח סיכום טיפול יחידני באמצעות אמנויות.docx דוח סיכום לטיפול קבוצתי - טיפול באמצעות אמנויות.docx הנחיות למילוי טופס הסכמה לקבלת טיפול על ידי מטפלים באמצעות אמנויות.docx ויתור על סודיות חינוכית טיפולית.docx טופס הסכמת הורים למתן טיפול באמצעות אמנויות.docx טיפול באמצעות אמנויות – תיעוד שנתי של תחי תלא תחא.docx מכתב פניה להורים.docx מעקב מטופלים בטיפול באמצעות אמנויות.docx ראיון הורים (אינטייק) לקראת טיפול באמצעות אמנויות.docx שיחת מטפל באמנויות – מחנכ - נקודות להתייחסות.docx תוכנית טיפול אישית בטיפול באמנויות.docx תוכנית טיפול אישית בטיפול באמנויות.docx