יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
הדרכה להתקנת אופיס16 לעובדי הוראה

הדרכה להתקנת אופיס16 לעובדי הוראה *YouTube:iy6l62wEW4E*