יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
היערכות לקראת פעימה שלישית של הנגשה פרטנית לתשע"ט.

היערכות לקראת פעימה שלישית של הנגשה פרטנית לתשע"ט.אנו מבקשים למפות את התלמידים לפי הקריטריונים הבאים:* הבקשה להנגשה פרטנית צריכה לשרת את התלמיד לצורך שילובו המיטבי במסגרת שבא הוא לומד (כיתה לחינוך מיוחד, בית ספר לחינוך מיוחד או תלמיד המשולב באופן דיפרנציאלי.* הבקשה צריכה להיות פועל יוצא מישיבת התח"י/תל"א של התלמיד.* יש לפרט את מורכבות הקושי של התלמיד/ה המוצע להנגשה.אופציות להנגשה :1. טכנולוגיה אישית עבור שימוש אישי של התלמיד: א. תלמידים לקויי למידה: ניתן להגיש שני תלמידים מכל בית ספר, וזו לאחר המלצת מתכללת ביה"ס ,בשיתוף רכזת ההנגשה של המתי"א .ב. ההנגשת התאמות טכנולוגיות לצרכי תקשורת תומכת וחליפית (תת"ח) במסגרת תקנות התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ג. שיתוק מוחין/ מוגבלות פיזית-ניתן להזמין מתגים, זרועות , מכשיר תקשורת (מת"ק). 2. ניתן להזמין ציוד (נגישות פרטנית )עבור מסגרת (גן או כיתה) ללקויות הבאות: אוטיזם, מוגבלות שכלית התפתחותית, מקרים מיוחדים, שיתוק מוחין/נכות פיזית קשה לצורכי תקשורת תומכת חלופית. * אין להזמין ציוד למטרות פנאי ו- APPLE TV איתור תלמידים הזקוקים להנגשה טכנולוגית תשע"ט