יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח

השתלמיות 040 - האייפד ככלי למידה פעילה (שנה ב ) 4403 - התאמת ההוראה בתקשוב ובמחשבים לחינוך המיוחד השתלמות בקטגורית קורסים לחינוך מיוחד לשנת תשע"ח