יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
המסמך מכיל רעיונות מקסימים למשחק קוגניטורי - מתמטי בגיל הרך.הקישור קיים גם במלבן "קוגניטוריקה" שימוש מועיל דפנה

את המסמך הערכתי לאחר השתלמות שהעברתי בתשע"ז לגננות שילוב של מתי"א חולון. ריכוז משחקים קוגניטוריקה גננות שילוב - מרצה דפנה זילבר - מתיא חולון .pdf המסמך מכיל רעיונות מקסימים למשחק קוגניטורי - מתמטי בגיל הרך.שימוש מועילדפנה

 
 
השתלמויות
מבית מדרשינו
מאגר קישורים
פיתוח חשיבה באמצעות מתמטיקה בגיל הך - קדם יסודי.
מיפוי ככלי מקדם חשיבה  
גיאומטריה בגיל הרך  
מתמטיקה בחיי היום יום בגן  
קוגניטוריקה מתמטית (מוטוריקה גסה ומתמטיקה)  
מטי-חג  
קישוריות בין מתמטיקה ושפה  
סרטונים - חשיבה מתמטית בגיל הרך
מאמרים ומצגות
הנגשה פרטנית
למידה בשעת חירום