יום ד', י’ בתשרי תשע”ט

מודלים רב רכיביים בהבנת הנקרא מצגת יום הערכות תשעח מתיא במעלה.ppt מבדק העשרת אוצר מילים.docx אקסל איסוף נתונים -אוצר מילים.xls איסוף נתונים- מבדק העשרת אוצר מילים