יום ד', ד’ בטבת תשע”ט
חיים שפירא 13 (מתנ"ס ספיר) לוד. טלפקס 08-6526560 מייל matialod@gmail.com

המתי"א היא מסגרת חינוכית, מקצועית-ארגונית האחראית לריכוז התמיכה בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים במוסדות הרשמיים ובמוסדות המוכרים שאינם רשמיים. ( חוזר מנכ"ל תשס"ח 3/ד ) שם המתי"א: מתי"א במעלה סמל מוסד: 425074 טלפון: 08-6526560 פקס: 08-9279611 שנת הקמה: 1997 ישוב: לוד שם המנהלת: ורדה יעבץ סנדריי מפקחת חינוך מיוחד :מלכה כאוי יו"ר ועדת שילוב ישובית: כוכבה ברקמפקחים עמיתים: אורלי שנהסוג פיקוח: מ"מ, ממ"ד, ממ"ע ,מוכש"ר רשויות המזינות את המתי"א:לוד, עמק לוד, בית דגן לוד עמק לוד בית דגן מסגרות חינוכיות בתי"ס לחנ"מ 3 גנים טיפוליים 15 גני PDD 2 כיתות - ליקויי למידה 27 4 2 כיתות- קשיים רגשיים התנהגותיים 20 1 כיתות PDD 6 לוד עמק לוד בית דגן כוח אדם מנהלות גן לחינוך מיוחד 15 גננות שילוב 24 5 1 גננות משלימות 8 מחנכות –ליקויי למידה 27 4 2 מחנכות - רגשיות התנהגותיות 20 1 מחנכות כיתות PDD 5 מורות שילוב 56 7 3 תרפיות ביצירה והבעה 40 6 2 קלינאית תקשורת 15 מרפאות בעיסוק 13 מתאמות שילוב- מומחיות תחום 21 מתי"א . לוד עמק לוד בית דגן מערך סייעות אישיות C.P ונכיות (מספר תלמידים) 18 5 PDD (מספר תלמידים) 24 2 3 לקות נפשית (מספר תלמידים) 1 2 1 סה"כ ש"ש לסייעות אישיות 884 244 60 מערך סייעות תגבור בתי ספר לחינוך מיוחד 594 כיתות בבית ספר רגילים+3