יום ג', ו’ בתמוז תשע”ח
בשנת הלימודים תשע"ח, האגף לחינוך מיוחד יקיים מספר קורסים ארציים ייעודיים לצוותים חינוכיים וטיפוליים, אשר עובדים עם תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. הקורסים נבנו ע"פ צרכי השטח. מצורפת טבלה המפרטת את נושאי הקורסים, מיקומם וקישור לרישום ראשוני. נא הפיצו את הקורסים בין הצוותים.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
עובדי חינוך מיוחד יקרים! בקישור מופיעות ההשתלמויות לשנת הלימודים התשע"חכל ההשתלמויות מוכרות לאופק חדש - 30 שעות כולל ציון
קרא עוד...
השתלמויות
מבית מדרשינו
מאגר קישורים
ימי עיון
שילוב המחשב בלמידה
מאמרים ומצגות
פיתוח חשיבה באמצעות מתמטיקה בגיל הך - קדם יסודי.
סרטונים - חשיבה מתמטית בגיל הרך
קישורים ברשת
הנגשה פרטנית
למידה בשעת חירום